Vaše informácie budú spracované v oficiálnom systéme CBP. Preto súhlasíte a beriete na vedomie nasledujúce informácie:
Dňa 4. marca 2010 prezident Obama podpísal zákon o podpore cestovania (TPA) z roku 2009, Pub. L. č. 111-145. Zákon nariaďuje ministrovi vnútornej bezpečnosti, aby stanovil poplatok za používanie systému ESTA, ktorý pozostáva z 17,00 USD za každého žiadateľa o VWP, ktorý dostane povolenie na cestu do Spojených štátov, a 4,00 USD za spracovanie žiadosti o ESTA. Žiadateľom, ktorým bude zamietnuté povolenie cestovať do USA v rámci programu VWP, bude účtovaný poplatok len 4,00 USD. Poplatok je možné uhradiť iba kreditnou kartou alebo službou PayPal. Žiadatelia si môžu uložiť údaje aplikácie a vrátiť sa do aplikácie neskôr, aby zadali informácie o platbe. Žiadosť však nebude odoslaná na spracovanie, kým nebudú vyplnené všetky platobné údaje.

UPOZORNENIE: Administratívny poplatok bude vyberaný kreditnou kartou alebo cez PayPal. Je dôležité, aby všetci žiadatelia zadali svoje ESTA a platobné údaje presne. Ak sú informácie zadané nesprávne, žiadateľovi môžu byť účtované dodatočné poplatky za opätovnú žiadosť. Aktualizácie aplikácie nebudú účtovať ďalšie poplatky. Žiadatelia, ktorí nedokončia proces platby, nezískajú povolenie na cestu do Spojených štátov a nebude im umožnené nastúpiť na palubu žiadneho lietadla alebo plavidla určeného do Spojených štátov. Ak žiadateľ požiada vydavateľa svojej karty/PayPal o storno platby, jeho povolenie na cestu do Spojených štátov amerických bude zrušené. CBP nezodpovedá za dodatočné poplatky, ktoré si môže účtovať žiadateľova spoločnosť vydávajúca kreditné karty alebo PayPal za transakciu. Vyplnením žiadosti v procese podávania žiadostí žiadatelia súhlasia s tým, že nebudú spochybňovať žiadny administratívny poplatok účtovaný CBP za používanie systému ESTA, a ďalej berú na vedomie, že sa nevracajú žiadne peniaze.

Informácia prevádzkovateľa esta.usagov.sk:
Celkový poplatok za cestovnú autorizáciu je 21 USD. Prevádzkovateľ esta.usagov.sk vyberá konečný poplatok vo výške 69€ bez DPH (nie sme plátci DPH) , ktorý zahŕňa asistenčné a poradenské služby v priebehu platnosti Vašej cestovnej autorizácie. Zahŕňa tiež kontrolu správnosti zadaných údajov pred odoslaním do oficiálneho systému americkej vlády a vystavenie výsledku autorizácie vo formáte PDF a jeho zaslanie e-mailom klientovi. Samostatne objednať spracovanie žiadosti bez asistenčných a poradenských služieb u  nás nie je možné, v tomto prípade prosíme použite oficiálne stránky programu ESTA.