Všeobecné informácie 0900 712 882*

(* prémiová tarifa 2€/min)

Upozorňujeme, že asistenčné a poradenské služby sú dostupné iba pre našich klientov. Všeobecné informácie neposkytujeme.

Ak ste žiadosť ESTA vyplnili u inej spoločnosti, kontaktujte priamo danú spoločnosť. Pokiaľ ste žiadosť ESTA vyplnili alebo vypĺňate na oficiálnych stránkach CBP, kontaktujte linky vlády USA prípadne ambasádu.

ONLINE asistenčná služba

Odpoveď dostanete do 12 hodín.