Čo je ESTA a pre koho je určená?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) je automatizovaný systém, ktorý určuje spôsobilosť navštíviť USA. Jedine cestujúci pochádzajúci z krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti bezvízového program (VWP), môžu žiadať o víza prostredníctvom tohto systému.

Kde sa dá ESTA získať?

Autorizácia ESTA sa dá získať na oficiálnych stránkach CBP.gov, prípadne na našej stránke v slovenskom jazyku.
ESTA.USAGOV.SK je oficiálna stránka súkromnej cestovnej agentúry na sprostredkovanie Cestovnej autorizácie ESTA pre vstup na územie Spojených Štátov Amerických.
Táto stránka nie je nijakým spôsobom spojená s vládou USA, oficiálne stránky nájdete na adrese cbp.gov.
Ponúkame asistenčné a poradenské služby v súvislosti so získaním cestovnej autorizácie ESTA do USA. V žiadnom prípade nezodpovedáme za za konečné rozhodnutie (ne)udelenia cestovnej autorizácie, toto rozhodnutí je na úradoch USA.

Je ESTA autorizácia povinná?

Všetci cestujúci do USA musia mať so sebou na palube schválené povolenie ESTA pri ceste do USA v rámci bezvízového programu VWP. ESTA systém umožňuje žiadať a získať povolenie online. ESTA systém je americký vládny program riadený Ministerstvom vnútra USA za účelom detekčnej kontroly pasažierov pred tým, ako dostanú oprávnenie na vstup do USA.

ESTA je povinná od 12.januára 2009 v záujme posilnenia bezpečnosti. Medzinárodný cestujúci vstupujúci v rámci bezvízového program (VWP) sú odteraz povinní získať elektronické povolenie na cestu ešte pred cestou do USA.

Je dôležité si uvedomiť, že všetci cestujúci na to, aby získali povolenie na vstup do USA, musia mať platný biometrický cestovný pas. Proces ESTA žiadosti sa vykonáva jedine online a  jedine Ministerstvo vnútra spravuje tento systém.
Schválená ESTA žiadosť je platná po dobu dvoch rokov a/ alebo do ukončenia platnosti cestovného pasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Podmienky pre podanie žiadosti:

  • Ste občanom štátu, ktorý je oprávnený podľa bezvízového programu (VWP)
  • Váš pobyt je kratší ako 90 dní
  • Máte platný cestovný pas
  • Použili ste leteckú alebo námornú spoločnosť známu pre vládu USA a ste držiteľom spiatočného alebo prestupného lístka,ktorého platnosť nekončí na susednom teritóriu alebo na ostrove v blízkosti USA, ak tam nemáte trvalý pobyt.