Každá cestujúca osoba, ktorá chce vstúpiť na územie Spojených štátov amerických, si musí zabezpečiť registráciu E.S.T.A. Ide o elektronické povolenie vydané Imigračným americkým oddelením. Skratka E.S.T.A znamená: “Electronic System for Travel Authorization (Elektronický systém cestovného povolenia)” a je platný od roku 2008.
ESTA nie je vízum. Síce ESTA je všeobecne známa pod pojmom “víza”, je súčasťou VWP, čo predstavuje bezvízový program a umožňuje tak vstup do USA “ne-imigrujúcim” osobám, bez nutnosti zabezpečovania si víz.

Povolenie ESTA je platné dva roky. Avšak ak Váš pas má kratšiu platnosť alebo je zrušený, s expiráciou pasu zaniká aj povolenie ESTA. Môže sa Vám stať, že Vám povolenie ESTA vyprší už na území USA, počas Vášho pobytu, v tomto prípade nemusíte žiadať o nové povolenie, dôležité je aby bol dokument platný v čase vstupu do USA. Druhou podmienkou vstupu je, že koniec platnosti pasu musí byť najskôr o 6 mesiacov od dátumu vstupu (teda pas musí byť platný ešte aspoň 6 mesiacov v deň Vášho odletu do USA).

Ak už aj máte schválenú a ešte stále platnú autorizáciu ESTA, musíte byť obozretný – v niektorých prípadoch ste povinný si ju obnoviť aj napriek tomu, že jej ešte nevypršala platnosť. Medzi tieto prípady patrí: zmena alebo obnova pasu, zmena Vášho mena, zmena krajiny pobytu alebo pohlavia, zmena okolností, ktoré súvisia s uvedenými odpoveďami na otázky v už vyplnenej žiadosti. Nebudete vyzvaní na aktualizáciu potrebných informácií. Ste povinný uviesť najaktuálnejšie údaje.

Dokument ESTA môžete vyplniť kedykoľvek pred vycestovaním na územie Spojených štátov amerických. Oddelenie vnútornej bezpečnosti USA ( The United States Department of Homeland Security) odporúča vyplniť formulár najneskôr 3 dni pred odletom (do troch dní musí odbor odpovedať na žiadosť v nekomplikovaných prípadoch).

V žiadnom prípade nie. Pri takomto zámere o ESTA ani nežiadajte, je pravdepodobné, že ani nebudete vpustení na územie USA. ESTA je určená pre turistické a obchodné cesty do USA pre bezproblémových cestujúcich.

Získať do USA pracovné víza je veľmi zložité a nefunguje to, ako v európskych krajinách. USA eviduje počet porušení ESTA pre krajinu a akonáhle je pomer ľudí, ktorí podmienky ESTA porušujú, príliš vysoký, USA možu vyradiť Slovensko za zoznamu krajín VWP. Teda zámerom na ESTA nelegálne pracovať neuškodíte iba sebe, ale aj celej krajine.

Záleží hlavne od dôvodu zamietnutia víz v minulosti (ambasáda na rozdiel od CBP musí oznámiť dôvod). Takisto záleží, aká dlhá doba od zamietnutia prešla. 
Ak je to 5 a viac rokov, zvyčajne býva žiadosť ESTA schválená. Ak Vám žiadosť o víza zamietli v tomto alebo minulom roku, s veľkou pravdepodobnosťou zamietnu aj ESTA.

Nie. Či už ide o povolenie ESTA alebo o víza, tieto dokumenty len dávajú možnosť vycestovať do USA, povoľujú Vám vstup na palubu lietadla. Akonáhle sa dostanete na územie Spojených štátov amerických, musíte prejsť colnou kontrolou. Vaše dokumenty budú kontrolovať príslušné imigračné a colné autority (Customs and Border Protection, the Bureau of American Customs and Border Protection). Až príslušní zamestnanci tejto kontroly rozhodnú osobne o tom, či môžete vstúpiť na územie USA.

Áno. Všetci cestujúci, ktorí hoci len prechádzajú cez územie Spojených štátov amerických, sú povinní si zabezpečiť povolenie ESTA. Po príchode na územie USA prechádzate k pasovej a colnej kontrole (riadi ju Americký úrad ochrany hraníc “American authority of border protection”). Predtým než budete môcť pokračovať vo Vašej ceste do ďalšej cieľovej krajiny, Vám skontrolujú a overia všetky osobné údaje.

Ak nemáte adresu v USA, resp. ešte neviete v ktorom hoteli budete ubytovaní, je úplne v poriadku uviesť do všetkých políčok UNKNOWN (neznáme). Inak je vhodné uviesť adresu prvého hotela v USA, kam Vaša cesta smeruje.

Ak Vám je povolenie ESTA zamietnuté, jediná možnosť ako môžete získať povolenie k vstupu do USA je požiadať o víza. Nemá zmysel znovu žiadať o ESTA s rovnakým pasom, výsledok by bol rovnaký. Požiadať o víza môžete na veľvyslanectve alebo konzuláte Spojených štátov na mieste, ktoré je Vám k bydlisku najbližšie.

Žiadosti sú spracovávané automaticky krátko po zaplatení. Schvaľovací proces sa teda vo väčšine prípadov zastaviť nedá, ani opraviť prípadné chyby. Ohľadne prípadných nezrovnalostí, na ktoré nás upozorní systém Vás budeme kontaktovať telefonicky/e-mailom obratom.

Ak z nejakého dôvodu cestovať nebudete, vystavená ESTA autorizácia sa zrušiť nedá – platí teda do schváleného dátumu, alebo do nahradenia novou žiadosťou.
Naša agentúra zaplatené poplatky nevracia, a to ani v prípade nevyužitia asistenčných a poradenských služieb. Odoslaním žiadosti súhlasíte s tým, že poplatok je nevratný a to i v prípade zamietnutia žiadosti.

V individuálne posudzovaných prípadoch ale môžeme žiadosti o vrátenie sprostredkovateľského poplatku vyhovieť, v takom prípade nám napíšte cez kontaktný formulár.