Kto sme?

Sme cestovná agentúra Tyler’s Co. s.r.o. so sídlom v Prahe.

Nie sme oficiálna stránka americkej vlády, ale Vašu ESTA autorizáciu skutočne dostanete spoločne s balíčkom užitočných služieb pre Vašu cestu do USA.  V prípade, že o naše služby záujem nemáte, využite oficiálne stránky a žiadosť u nás nevypĺňajte.

Čo získate objednaním ESTA autorizácie na stránke https://esta.usagov.sk?

  • kompletný ESTA formulár v slovenskom jazyku
  • NONSTOP telefonickú a emailovú asistenčnú službu pri vyplňovaní formuláru v slovenskom jazyku
  • potvrdenia o schválení/neschválení ESTA autorizácie a pripomenutie pred vypršaním platnosti
  • telefonické upozornenie v prípade zamietnutia ESTA autorizácie kedykoľvek v jej dobe platnosti
  • všeobecné asistenčné a poradenské služby pred Vašou cestou do USA na verejnom hotline čísle zdarma
  • asistenčné služby pred prvým pohovorom s imigračným úradníkom v USA na slovenskom čísle zdarma
  • NONSTOP asistenčné služby počas cesty do USA poskytované v slovenskom jazyku na USA tel.čísle zdarma
  • cenné rady skúsenej cestovnej agentúry pred Vašou prvou či opakovanou cestou do USA
  • možnosť expresného vystavenia cestovnej autorizácie ESTA (do 3 hodín od podania žiadosti)