ESTA - Visa Waiver USA

Podajte si novú žiadosť o bezvízový vstup ESTA na územie Spojených Štátov Amerických, alebo si skontrolujte stav existujúcej prihlášky.

Žiadosť ESTA  dôrazne odporúčame vyplniť najneskôr 72 hodín pred odletom do Spojených Štátov. Bez schválenej autorizácie ESTA vám nebude umožnený vstup na palubu.

Formulár ESTA USA

Pozrite si postup prihlášky krok po kroku

1. Vyplníte prihlášku ESTA

Žiadosť obsahuje informácie o Vašej ceste, kontaktné údaje o Vás a údaje z Vášho pasu. Potrebujete tiež fotografiu Vášho pasu.

2. Zaplatíte poplatok

Zaplatíte administračný poplatok spojený so spracovaním žiadosti o ESTA a balíčkom služieb. Platba je možná iba kartou.

3. Počkáte na výsledok

Schvaľovanie ESTA autorizácie v 99% pripadoch prebehne do niekoľkých hodín. V bežných prípadoch najviac do 72 hodín.

4. Získavate ESTA na 2 roky

So schválenou ESTA autorizáciou cestujete do USA kedykoľvek po dobu platnosti Vašej autorizácie vždy na dobu až 90 dní!

Čo je ESTA?

ESTA – Electronic System for Travel Authorization je automatizovaný americký vládny systém, pomocou ktorého je možná cesta do USA aj bez víz na maximálne 90 dní s cieľom turistickej návštevy. Aj keď sa častokrát stretnete s pojom ESTA víza, nejde o klasické víza do Ameriky. ESTA je povolenie ktoré umožňuje bezvízový styk. Vďaka ESTA môžete navštíviť USA a nemusíte vybavovať víza. Vaša návšteva USA však nemôže prekročiť 90 dní a za účelom turistickej alebo rekreačnej návštevy. Pokiaľ Vaša cesta do USA bude dlhšia ako 90 dní alebo bude mať Vaša cesta pracovný charakter, budete potrebovať víza do ameriky.

Kto môže získať ESTA autorizáciu do USA?

  • Ste občanom alebo oprávneným štátnym príslušníkom krajiny zapojenej do programu bezvízového styku ESTA. V tomto článku nájdete zoznam krajín, ktoré spadajú do bezvízového styku. Pričom Slovensko patrí do tohto bezvízového styku a občania Slovenska môžu získať ESTA autorizáciu.  
  • V súčasnosti nemáte udelené návštevnícke vízum
  • Vaša cesta trvá 90 dní alebo menej, pričom ide o turistickú alebo súkromnú pracovnú cestu.

Za týchto podmienok môžete získať ESTA autorizáciu (tiež nazývanú ako ESTA víza).   

Čo potrebujete na získanie ESTA autorizácie?

  • Platný cestovný pas krajiny zapojenej do programu bezvízového styku
  • Platnú e-mailovú adresu cestujúceho
  • Od roku 2021 pre získanie ESTA autorizácie musíte zadať aj odkazy na sociálne siete, v prípade, že ich máte
  • Adresa bydliska a telefónne číslo cestujúceho
  • Telefón a e-mail kontaktnej osoby cestujúceho v prípade núdze

Často kladené otázky

Cestovnú autorizáciu získate do 72 hodín od odoslania žiadosti. Avšak vo väčšine prípadoch je dĺžka schválenia ESTA (ESTA víz) vybavená do niekoľkých hodín. 

ESTA – Electronic System for Travel Authorization je automatizovaný systém, ktorý určuje oprávnenosť návštevníkov cestovať do Spojených štátov v rámci bezvízového programu (VWP). Aj keď sa častokrát môžete stretnúť s názvom ESTA víza, nejde o klasické víza, ale len o autorizačný systém dovoľujúci odletieť do USA. O samotnom vstupe na územie USA rozhoduje až úradník na letisku v Amerike. Pričom vo väčšine prípadov nevznikajú žiadne komplikácie.  

Cestovná autorizácia ESTA je platná po dobu dvoch rokov alebo do vypršania platnosti cestovného pasu. Záleží, ktorá z udalostí nastane skôr.