Vyberte typ žiadosti:

Pre vstup do USA je potrebné vyplniť ESTA online formulár, ktorý umožní slovenským občanom cestu do USA na dobu kratšiu ako 90 dní. Osoby, ktoré cestujú na platné povolenie z ambasády nepotrebujú vypĺňať ESTA cestovnú autorizáciu. Osoby, ktoré nemajú povolenie, môžu jednoducho vyplniť žiadosť ESTA online na našej stránke a požiadať si o túto autorizáciu.

Žiadosť o ESTA do USA vyplníte cez náš formulár jednoducho online za pár minút. Dôležité je uviesť meno, dátum narodenia, informácie z cestovného dokumentu a plán cesty. Vyplnenie ESTA formuláru vám zaberie menej ako 10 minút. Formulár za Vás môže vyplniť aj iná osoba ako napríklad príbuzný, priateľ alebo cestovný agent. Žiadosť môžete vyplniť kedykoľvek pred cestou avšak odporúča sa najneskôr 72 hodín pred cestou do USA. Pre viac informácii o našich službách a poplatkoch nájdete na našej stránke – Naše služby.

ESTA žiadosť

  • Formulár ESTA jednoducho vyplníte na našej stránke – nová žiadosť.
  • Ak je cestovná autorizácia schválená nepotrebujete žiadnu ďalšiu dokumentáciu. Povolenie ESTA Vám umožňuje vycestovať a vstúpiť na územie USA. 
  • Ak ste už vyplnili formulár ESTA a potrebujete si overiť konečnú odpoveď, môžete si skontrolovať – stav existujúcej žiadosti. 
  • Formulár ESTA je vyhotovený v priebehu 72 hodín. Ak by cestovná autorizácia ESTA nebola schválená, je potrebné pred cestou požiadať o pohovor na veľvyslanectve USA.

Kedy môže byť žiadosť o cestovnú autorizácia ESTA zamietnutá?

Cestovná autorizácia ESTA môže byť zamietnutá cestujúcim z niekoľkých dôvodov:

  • cestujúci, ktorí plánujú v USA študovať, pracovať alebo cestovať za účelom turistiky alebo návštevy na dlhšie ako 90 dní
  • cestujúci, ktorým bolo v minulosti povolenie zamietnuté alebo boli zadržaní aj v prípade, že uväznenie nemalo za následok obvinenie z trestného činu.
  • osoby, ktoré majú záznam v registri trestov
  • osoby trpiace závažným prenosným ochorením
  • osoby, ktorým bol zamietnutý vstup do USA, alebo boli z USA deportované
  • osoby, ktoré prekročili maximálnu dobu pobytu pre cestujúcich v rámci VWP a to ak aj len o jeden deň

Všetky vyššie spomínané osoby musia požiadať o povolenie veľvyslanectvo USA.