Vaše informácie budú spracované v oficiálnom systéme CBP. Preto súhlasíte a beriete na vedomie nasledujúce informácie:

Elektronický systém cestovných povolení vykonáva kontroly s databázami orgánov činných v trestnom konaní. Všetci cestujúci, ktorí žiadajú o vstup do Spojených štátov amerických v rámci programu bezvízového styku, sú povinní získať elektronickú cestovnú autorizáciu pomocou tohto systému pred udelením povolenia na nástup na palubu.

Ak je vaša žiadosť o elektronickú cestovnú autorizáciu schválená, znamená to, že máte nárok na vycestovanie, ale neznamená to automaticky, že ste v rámci programu bezvízového styku prijateľní pre vstup do Spojených štátov amerických. Po príchode do Spojených štátov amerických vás v prístave vstupu / na letisku skontroluje úradník pre colnú správu a ochranu hraníc USA (CBP), ktorý môže rozhodnúť, že ste neprípustní v rámci programu bezvízového styku alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa zákonov Spojených štátov amerických.

Rozhodnutie, že nemáte nárok na elektronickú cestovnú autorizáciu (neschválená autorizácia), vám nebráni požiadať o vízum na cestu do Spojených štátov amerických.

Všetky informácie, ktoré poskytnete vy alebo vo vašom mene určená tretia strana (esta.usagov.sk), musia byť pravdivé a správne. Elektronickú cestovnú autorizáciu možno kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, ako sú nové informácie ovplyvňujúce oprávnenosť, odvolať. Ak vedome a úmyselne urobíte podstatne nepravdivé, fiktívne alebo podvodné vyhlásenie alebo vyhlásenie v elektronickej žiadosti o cestovné povolenie, ktorú ste predložili vy alebo vo vašom mene, môžu vám byť uložené administratívne alebo trestné sankcie.

UPOZORNENIE: Ak vás na základe žiadosti o prijatie do Spojených štátov v prístave vstupu / na letisku prijme v rámci programu bezvízového styku (VWP) úradník pre colnú správu a ochranu hraníc USA, nesmiete prijať neoprávnené zamestnanie; alebo navštevovať školu; alebo zastupovať zahraničné informačné médiá počas vašej návštevy v rámci programu. Nemôžete požiadať o: 1) zmenu štatútu neprisťahovalca, 2) predĺženie pobytu alebo 3) úpravu štatútu na osobu s dočasným alebo trvalým pobytom, pokiaľ na to nemáte nárok podľa oddielu 245(c)(4) zákona o prisťahovalectve a štátnej príslušnosti. . Porušenie týchto podmienok bude predmetom odstraňovania z programu ESTA.